Aprílové počasí práce nezastaví

V průběhu dubna probíhají práce na železničním spodku v úseku od Malešic do Zahradního Města a od Hostivaře do Zahradního Města, od Edenu po železniční stanici Vršovice a na nástupištích a zastřešení železniční stanice Zahradní Město. Pokračují práce na všech objektech mostů. Probíhá výstavba rozšíření ulice Průběžná, kde se staví pilotová stěna, v Edenu se pracuje na přístupu […]

Číst více

Běží práce na mostech i na nádražích

V průběhu března probíhají práce na všech objektech mostů, snáší se původní benešovské koleje. Začátkem března byl zlikvidován most na původní benešovské trati přes ulici V Korytech a v tomto místě došlo k 19.3. k rozšíření vozovky. V úseku od Hostivaře po Zahradní Město a od Edenu k Vinohradským tunelům se pracuje na železničním spodku a odvodnění, na nástupištích a […]

Číst více

Mrazivý leden práce nezastavil

Během ledna byly položeny nové koleje za lanovým mostem a odstraněno štěrkového lože z mostu nad Bartoškovou ulicí. Ve stanici Vršovice je položena základová deska přístupu do podchodu z ulice Ukrajinská, proběhla úprava prostor po snesených kolejí a finišují práce na technologické budově. Na železniční stanici Zahradní město bylo dokončeno zastřešení I. nástupiště. Na mostech přes Otakarovu […]

Číst více

Zatěžovací zkouška prověřila most přes ulici Průběžnou

Dne 15.12.2020 proběhla poslední statická zatěžovací zkouška nosných konstrukcí NK1 a NK3 mostu přes ulici Průběžná v Praze 10 na železničním uzlu Zahradní Město. Most je rozdělen na tři samostatné nosné konstrukce NK1, NK2, NK3. Jedná se o deskové prosté nosníky ze zabetonovaných nosníků s rozpětím pole 22,8m. Zatížení probíhalo s pomocí dvou kolejových jeřábů EDK 750 pro vyvolání maximálního zatížení. Zatěžovací […]

Číst více

Otevření nové zastávky na Koridoru Hostivař

V pátek 11. prosince se u příležitosti otevření nové zastávky Praha – Eden, která je součástí Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., konala zvláštní jízda po traťové přeložce mezi stanicemi Praha – Vršovice a Praha – Hostivař. Pozvaným hostům byla představena i výstavba Koridoru Hostivař, kterou ve sdružení realizuje naše divize 5. Slavnostní […]

Číst více

Svařování kolejnic na Zahradním Městě

Tým železničního střediska z divize 5 Metrostavu v rychlém tempu finalizuje práce na hostivařském zhlaví nové zastávky Zahradní Město. Cílem je již do Vánoc převézt provoz ze stávající trati Vršovice-Hostivař na nově budovaný koridor. V těchto dnech (18. – 19. listopadu) probíhá svařování kolejnic do tzv. bezstykové koleje. Na fotografiích je vidět technologie odtavovacího svařování mobilní dvoucestnou svařovnou, […]

Číst více

Listopad a prosinec na koridoru – práce na kolejích, svařování a další zatěžovací zkouška

Ve dnech 9. – 10. 11. proběhlo na železniční stanici Zahradní Město podbíjení kolejí a bude pokračovat i 25.11. a 1.12. Ve dnech 18.11 – 19.11. se tamtéž chystá svařování kolejnic mobilní dvoucestnou svařovnou. V prosinci, konkrétně 10. 12. se připravuje ukončení výluky a současné zprovoznění nových kolejí TK1 Hostivař – Zahradní Město, kolejí 203, 204 […]

Číst více

Stavba pokračuje na nástupištích, mostech i kolejích

V září proběhly různorodé práce na všech úsecích stavby – ve stanici Vršovice na podchodu, železničním spodku kolejí č.3 a 5, na 3. nástupišti a přístřešku. Pokračovaly práce na mostech Otakarova i Botič. Ve stanici Eden bylo dokončeno zábradlí a pokládka dlažby na nástupištích 3 a 2, pracovalo se na zastřešení rampy do podchodu a […]

Číst více

Výsledky dvouleté práce na Koridoru Hostivař

V srpnu Správa železnic ve spolupráci se stavebními společnostmi Metrostav, Swietelsky Rail CZ a SMP CZ  představila médiím aktuální stav na hostivařském „koridoru“. Stavba je zhruba ve dvou třetinách a může se pochlubit větší částí zprovozněných kolejí i hrubou stavbou nových zastávek. Podrobnosti si přečtěte v tiskové zprávě. […]

Číst více