Zatěžovací zkouška prověřila most přes ulici Průběžnou

Dne 15.12.2020 proběhla poslední statická zatěžovací zkouška nosných konstrukcí NK1 a NK3 mostu přes ulici Průběžná v Praze 10 na železničním uzlu Zahradní Město.

Most je rozdělen na tři samostatné nosné konstrukce NK1, NK2, NK3. Jedná se o deskové prosté nosníky ze zabetonovaných nosníků s rozpětím pole 22,8m.

Zatížení probíhalo s pomocí dvou kolejových jeřábů EDK 750 pro vyvolání maximálního zatížení.

Zatěžovací zkouška potvrdila únosnost mostu a umožnění spuštění provozu.