Představení projektu

Nový dopravní uzel ve městě

Na trati díky rekonstrukci koridoru vzniknou hned dvě nové vlakové zastávky. Praha Zahradní Město propojí vlakovou dopravu s tramvajovými a autobusovými linkami a stane se tak novým dopravním uzlem. Přímo pod vlakovou zastávkou na mostě přes Průběžnou ulici vyroste nový terminál MHD s čekárnou a odbavovacími prostory, železniční dopravu s tramvajemi spojí eskalátory a výtahy. Nová zastávka Praha – Eden vznikne poblíž fotbalového stadionu Slavie. Cestujícím nabídne transfer na hlavní autobusovou trasu z Jižního Města na Vinohrady. Větší komfort pro cestující nabídne také modernizace současného vlakového nádraží Vršovice, které bude nově bezbariérové. První nástupiště zůstane přístupné přímo z výpravní budovy, k ostatním nástupištím povede nový podchod, který bude prodloužen až do Nuslí.

Demolice i nová výstavba

Práce začaly demontáží kolejí v bývalém seřaďovacím i osobním nádraží Praha – Vršovice, opraven bude kromě nástupišť železniční svršek i spodek. To umožní plynulejší jízdu a cestujícím tak přinese větší komfort při cestování. Na výstavbu nového koridoru budou využity také nejmodernější technologie, které se využívají na výstavbu železnic i v jiných evropských státech, například kolejový jeřáb či podbíječka. Během prací budou zbourány dva železniční mosty, naopak jedenáct nových bude vystavěno. Demolicí projdou i trafostanice, stavědla či staré strážní domky, místo nich vyrostou nové technologické budovy.

Základní údaje

  • Název stavby: Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n.
  • Lokalita: Praha Hostivař – Praha Zahradní Město – Praha Eden – Praha Vršovice – Praha hl. n.
  • Plánovaná doba výstavby: červen 2018 – říjen 2021
    Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
  • Zhotovitel: Metrostav a.s., SwietelskyRail CZ s.r.o., SMP CZ, a.s.
  • Projektant: SUDOP PRAHA a.s.
  • Hodnota projektu: 3,487 miliardy korun
  • Financování: Financováno z prostředků ČR – fond dopravní infrastruktury a z prostředků EU – nástroje pro propojení Evropy (CEF)