Výstavba ve finiši

Kompletní rekonstrukce tramvajové trati a všech přilehlých komunikací, chodníků a inženýrských sítí si vyžádala celkovou uzavírku ulice Průběžná v termínu od 15.6.2021 do 15.9.2021. Uzavírka platí pro pěší, automobilovou i hromadnou dopravu.

Probíhá výstavba přístupových tras na nově budovanou železniční stanici Praha Zahradní město. V prostoru křižovatek ulic Průběžná – Švehlova a Průběžná – Na Padesátém budou nově doplněny světelné křižovatky. Po dokončení všech prací k 24. 9. 2021 dojde ke zprovoznění zcela nového moderního přestupního uzlu mezi železnicí a MHD.

K datu 16. 8. 2021 bude k dvěma již provozovaným nástupištím doplněno poslední boční 1. nástupiště na zastávce Eden. Směrem k fotbalovému stadionu SK Slavie Praha dojde k plnému zprovoznění severního výstupu z již provozovaného podchodu.

Na konci července byl nově zprovozněn podchod pro pěší v železniční stanici Praha Vršovice, který poslouží nejenom k přístupu k novým nástupištím, ale také umožní podchod železnice z Vršovic směrem do Ulice Bartoškova.

Dne 24. 8. 2021 bude po kolejové stránce předána celá stavba budoucímu správci a objednateli, společnosti Správa železnic, s. o.