Stavba pokračuje na nástupištích, mostech i kolejích

V září proběhly různorodé práce na všech úsecích stavby – ve stanici Vršovice na podchodu, železničním spodku kolejí č.3 a 5, na 3. nástupišti a přístřešku. Pokračovaly práce na mostech Otakarova i Botič. Ve stanici Eden bylo dokončeno zábradlí a pokládka dlažby na nástupištích 3 a 2, pracovalo se na zastřešení rampy do podchodu a přeložkách sítí. Ve stanici Zahradní Město pokračovala realizace odvodnění a práce na železničním spodku kolejí 203 a 204, a pokládce dlažby nástupiště 3. Také proběhlo osazení dilatací mostu 2 přes ulici Průběžná a betonáže objektu pro cestující a zásypech. Ve směru na Hostivař proběhly práce na spodní stavbě mostu přes Malešickou trať pro TK 1. V noci 30.9. byla osazena nová nosná konstrukce. Pokračovalo se i na rozšíření železničního tělesa TK1 v blízkosti výrobního areálu firmy Trelleborg (dříve Mitas).