Startujeme na čtvrtém koridoru

Naši stavbaři z divize 5 pod vedením Ladislava Šabacha se pustili do důležitého projektu modernizace traťového úseku Praha Hostivař II, ze kterého se stane moderní vysokokapacitní železniční trať. Kromě vyššího komfortu pro cestující má přinést dvě zcela nové zastávky – Eden a Zahradní Město a bude zmodernizováno nádraží Praha-Vršovice.

Bývalé seřaďovací nádraží nedaleko Lanového mostu u Jižní spojky pomalu mizí. Pracovníci Metrostavu již předtím vykáceli náletové dřeviny, které několik let zcela pohltily nepoužívané koleje, a od července stavbaři provádějí demontáž kolejového svršku (hlavní foto). Bagry z vagonů skládají staré pražce, jsou tu hromady s tisíci šrouby, o kousek dál kupy starých návěstidel. Oficiální předání staveniště se uskuteční sice v půli srpna, ale technika připravuje úsek na modernizaci. Za zhruba tři a půl roku by mělo být hotovo: vlakové zastávky budou přestavěné i nové, ale především vlakem bychom se měli dostat ze stanice Praha-Hostivař do stanice Praha-hlavní nádraží po první čtyřkolejné trati na síti SŽDC rychleji, bezpečněji a pohodlněji. Zaniknout má zastávka Praha-Strašnice, která se přesune do prostor bývalého vršovického seřaďovacího nádraží a změní název na Praha-Zahradní Město.

Významný tah přes frekventované pražské ulice Jde o maximálně komplikovanou stavbu, při níž dojde k výstavbě celkem 29 km kolejí. Projekt si vyžádá také rekonstrukci devíti mostů, z nichž některé vedou přes významné tahy, jako je ulice Průběžná, V Korytech, U Vršovického hřbitova nebo třeba Vršovická. Předání staveniště proběhlo již počátkem května, hlavní práce se rozeběhly od července. „Až se zdemolují stávající koleje, zpřístupníme prostor pro výstavbu a rekonstrukci mostů. Tím se musí začít. Není totiž možné budovat nové kolejiště, dokud toto nebude hotové. Provoz musí být přitom co nejméně omezen,“ vysvětluje vedoucí projektu Ladislav Šabach, hlavní stavbyvedoucí divize 5. Lídrem ve sdružení, které modernizaci provádí, je Metrostav, dalšími účastníky jsou firma Swietelsky Rail a společnost SMP. Metrostav má na starosti významné mostní objekty, přeložky a zastřešení nástupišť. Nedílnou součástí projektu je rekonstrukce a výstavba nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.

Kde je nutné počítat s omezením?

„Nejsložitější bude koordinace s městem z hlediska dopravy kvůli stavbám mostů. Snažíme se vyjít maximálně vstříc, abychom co nejméně zasahovali do života města. Je potřeba, aby byli lidé dobře informováni. Letos se budou omezení týkat zejména ulice V Korytech a mostu u budoucí zastávky Praha-Eden. Celá konstrukce mostu se postupně sundá, a to na tři části, aby se zachoval jednak provoz automobilů pod ním a jednak provoz železnice,“ shrnuje vedoucí projektu Ladislav Šabach.

Novou vlakovou stanici u Edenu lidé určitě ocení: obslouží nejen přilehlý stadion, ale i tuto oblast Prahy 10. Rekonstrukce se dočká také významné a malebné nádraží Praha-Vršovice, kde v místě stávajícího podchodu vznikne nový, který pro pěší propojí prostor Nuslí za nádražím s Vršovicemi.

Zdroj: Noviny Metrostav