Slavnostní předání projektu

V pátek 24. září 2021 byla za přítomnosti premiéra a ministra dopravy slavnostně předána do užívání nová železniční stanice Praha – Zahradní Město. V následujících měsících ještě proběhnou některé dokončovací práce, spočívající například v aktivaci technologických prvků, terénních úpravách nebo lokálních úpravách nástupišť. Ty ale již nebudou mít na cestující významnější vliv.

Nová stanice na Zahradním Městě se stejně jako zastávka Praha-Eden nachází na traťové přeložce, kterou Správa železnic vybudovala v rámci modernizace úseku Praha-Hostivař – Praha hl. n. Vlaky zde nyní mohou využívat kapacitnější čtyřkolejnou trať. Přínosem je rovněž zkrácení trasy o 232 metrů a traťová rychlost až 120 km/h, což se pozitivně projeví na zkrácení jízdních dob vlaků. Cestující tak získali lepší dostupnost vlakové dopravy než v případě původní tratě přes zastávku ve Strašnicích. Železniční stanice na Zahradním Městě je důležitá i jako přestupní terminál, který výrazně zkvalitní cestování integrovanou dopravou v této části města. Samotná stanice se nachází v místě křížení s rozšířenou Průběžnou ulicí. Tvoří ji dvě ostrovní a jedno vnější nástupiště, přístup na ně zajišťují schody, výtahy a eskalátory. Ty propojují celý terminál, jehož součástí jsou i zastávky tramvají a autobusů v podjezdu. Zde mají cestující k dispozici rovněž čekárnu a odbavovací prostory. Více informací najdete zde.