Práce na mostech a pokládky kolejí pokračují

V průběhu května 2020 byly dokončeny práce mostech (na prostřední části)  přes potok Botič, ulici Otakarovu a ulici Bartoškovu. Následně společnost Swietelsky Rail pokládala výhybky a koleje. Další práce na kolejovém svršku probíhají směrem do Edenu, tak aby 22.6.2020 byly koleje v úseku Vinohradské tunely – Eden zprovozněny. Dne 11. 6 .2020 za úplné uzavírky ulice Bartoškova proběhla zatěžovací zkouška mostu. V zastávce Eden pokračují betonáže rampy k třetímu nástupišti.

Ani na mostě přes ulici Průběžnou se práce nezastavily. Byla vybetonována nástupištní deska druhého nástupiště a osazeny nosné konstrukce zastřešení žst Zahradní Město, dále pak dokončena izolace mostu a zásypy v části pod budoucími čekacími kolejemi. V návaznosti středisko Metrostavu položilo výhybky a čekací koleje a ve dnech 16 – 17.6. proběhlo podbíjení. Na fotografie z květnových prací se může podívat zde.