Nová nástupiště, podchody a mosty

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část rychle postupuje. Koridor, který povede značnou částí velkoměsta, získává viditelné obrysy.

Ve Vršovicích vzniká nástupiště č. 4 a v průběhu října se budou realizovat nástupištní hrany spolu s povrchy nástupišť. I nová zastávka v Edenu má již osazené hrany a proběhla montáž zastřešení.

Stavbaři dále začínají se stavbou obvodového zdiva pro technologickou budovu ve Vršovicích. Technologická budova a trakční měnírna na Zahradním Městě jsou již dozděny a v průběhu října se začne s pracemi na vnitřních omítkách.

Dále probíhá postupná pokládka kolejí 9 až 17 ve Vršovicích. Koleje 201 a 202 v části od mostu přes ulici V Korytech po Eden jsou již položeny a o kousek dál je v současné době připraven železniční spodek pro koleje 201, 202, 205 a 207.

Intenzivně se také pracuje na mostu nad ulicí Průběžná, kde se nyní dodělává druhá opěra a osazená rámová konstrukce nadále setrvá.