Listopad a prosinec na koridoru – práce na kolejích, svařování a další zatěžovací zkouška

Ve dnech 9. – 10. 11. proběhlo na železniční stanici Zahradní Město podbíjení kolejí a bude pokračovat i 25.11. a 1.12. Ve dnech 18.11 – 19.11. se tamtéž chystá svařování kolejnic mobilní dvoucestnou svařovnou.

V prosinci, konkrétně 10. 12. se připravuje ukončení výluky a současné zprovoznění nových kolejí TK1 Hostivař – Zahradní Město, kolejí 203, 204 žst. Zahradní Město, kolej 202 žst. Zahradní Město – Eden, kolejí 3 a 5 v žst. Vršovice. Současně bude otevřeno rekonstruované 3.nástupiště žst. Vršovice a část 2. nástupiště včetně podchodu. Následně 13. 12. bude zahájena výluka kolejí 1, 2 Hostivař – Vršovice včetně zastávky Strašnice a dojde ke zprovoznění nástupiště 3 a 2 zastávky Eden.

V pondělí 14. 12. 2020 proběhne  další zatěžovací zkouška mostů, tentokrát přes ulici Průběžná.