Běží práce na mostech i na nádražích

V průběhu března probíhají práce na všech objektech mostů, snáší se původní benešovské koleje. Začátkem března byl zlikvidován most na původní benešovské trati přes ulici V Korytech a v tomto místě došlo k 19.3. k rozšíření vozovky.

V úseku od Hostivaře po Zahradní Město a od Edenu k Vinohradským tunelům se pracuje na železničním spodku a odvodnění, na nástupištích a zastřešení  železniční stanice Zahradní Město a Vršovice. Dále probíhá výstavba pilotové stěny v ulici Průběžná. V Edenu probíhají zemní práce na přístupu do podchodu od Vršovic.