Dopravní omezení

Od 1.3.2019

Od 7:30 se bude nepřetržitě konat výluka SK 25-33. staniční koleje dopravně Praha Vršovice (účel výluky: koleje zrušeny)


 

Od 1.4.2019

Dlouhodobá uzavírka komunikace v ulici Nad vinným potokem.


 

Do 9.8.2049

Provoz řízen světelnou signalizací – dokončují se piloty a probíhají přípravy pro betonáž základů a opěr.


 

25.7. – 25.8.2019

Proběhne úplná uzavírka komunikace Průběžná pod železničním mostem z důvodu rekonstrukce železničního mostu, která v tomto termínu zahrnuje snesení trolejového vedení pro TRAM, přeložku STL plynovodu, bourání železničního mostu – rozřezání, snesení a odvoz nosné konstrukce mostu, odstranění kamenných opěr pod úroveň vozovky včetně betonové opěrné zdi a výstavbu provizorního ochranného rámu nad komunikací v celé šířce včetně umístění provizorního trolejového vedení pro TRAM. Tyto práce lze provádět pouze za úplného vyloučení veškerého provozu (automobilového, TRAM+BUS MHD, pěšího).

Objízdné trasy budou vyznačeny (naznačeno v přiložené infomapce). Za vyloučený tramvajový provoz v úseku Nádraží Strašnice – Nádraží Hostivař bude zavedena náhradní autobusová doprava (X 26) v úseku Strašnická (metro) – Nádraží Hostivař. Trasy linek TRAM a BUS budou vedeny dle příslušného opatření Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. (www.dpp.cz). Z důvodu preference MHD bude pro veškerou individuální automobilovou dopravu v uvedeném termínu uzavřen rovněž železniční podjezd v ul. V korytech, a to ve směru do Strašnic (úsek U trati – Strančická), takže ulice V korytech nebude mimo BUS MHD ve směru od Záběhlic do Strašnic průjezdná.


 

do 30.10.2019

Most přes ulici Otakarova / Vršovická – dopravní opratření. Probíhá příprava na pískování ocel. nosníků.


 

 

Mapa objízdné trasy: